Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map
Ə.Bədəlbəyli haqqında yazılmış məqalələr
Əfrasiyabın konserti münasibətilə. Kommunist, 21 avqust, 1933. 
Hacıbəyov Ü. Yaxşı başlanğıc. Kommunist, 21 aprel, 1940.  
Bülbül. Xoreoqrafiya sənətimizin nailiyyəti. Kommunist, 21 aprel, 1940. 
İbrahimov M. Dəyərli hədiyyə. Kommunist, 21 aprel, 1940. 
. " ". . "", 25 , 1940. 
. . . . 1965.
.
Abbasov Ə. Müasir ruhlu operamız. Azərbaycan gəncləri, 26 fevral 1970.
Qurbanov B., İsazadə Ə. İzahlı musiqi lüğəti. Ədəbiyyat və incəsənət, 4 aprel 1970 
Kərimov İ. Söyüdlər ağlamayacaq. Ədəbiyyat və incəsənət, 20 mart 1971. 
Zöhrabov R. Yaradıcılıq əbədi axtarışdır. Bakı, 16 iyun, 1975.
., . . . , , , 1986, . 203 250
Quliyev İ. Türk gərənayları səslənən dəmdə.... Mədəniyyət, 25 iyul 1991
Quliyev İ. Milli musiqimizin qədirşünası. Mədəniyyət, 21 may 1992.
. . , 03 1992
Həsənova L. Qız qalası III minilliyə vəsiqə. Musiqi Dünyası, 1/2, 2000
Quliyev İ. Bəstəkar, dirijor, alim. Azərbaycan - İrs, 4-5 2000
. , . , 13 2002
Quliyev İ. Ölməz sənətkar, görkəmli şəxsiyyət. Bakı, 14 aprel 2003
Quliyev İ. Milli musiqimizlə döyünən sənətkar ürəyi Musiqi dünyası, 1-2 2007
Paşayeva Y. Əyrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi. Bakı, Nurlan, 2002.
Abduləliyev A. Üzeyir Hacıbəyov və Əfrasiyab Bədəlbəyli: məsləkdaşlar. Musiqi Dünyası, 1/2, 2007
 

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007