Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map
 
.

 

Əfrasiyabın konserti münasibətilə. Kommunist, 21 avqust, 1933. 

Hacıbəyov Ü. Yaxşı başlanğıc. Kommunist, 21 aprel, 1940.  

Bülbül. Xoreoqrafiya sənətimizin nailiyyəti. Kommunist, 21 aprel, 1940. 

İbrahimov M. Dəyərli hədiyyə. Kommunist, 21 aprel, 1940. 

. " ". . "", 25 , 1940. 

. . . . 1965.

.

Abbasov Ə. Müasir ruhlu operamız. Azərbaycan gəncləri, 26 fevral 1970.

Qurbanov B., İsazadə Ə. İzahlı musiqi lüğəti. Ədəbiyyat və incəsənət, 4 aprel 1970 

Kərimov İ. Söyüdlər ağlamayacaq. Ədəbiyyat və incəsənət, 20 mart 1971. 

Zöhrabov R. Yaradıcılıq əbədi axtarışdır. Bakı, 16 iyun, 1975.

., . . . , , , 1986, . 203 250

Quliyev İ. Türk gərənayları səslənən dəmdə.... Mədəniyyət, 25 iyul 1991

Quliyev İ. Milli musiqimizin qədirşünası. Mədəniyyət, 21 may 1992.

. . , 03 1992

Həsənova L. Qız qalası III minilliyə vəsiqə. Musiqi Dünyası, 1/2, 2000

Quliyev İ. Bəstəkar, dirijor, alim. Azərbaycan - İrs, 4-5 2000

. , . , 13 2002

Quliyev İ. Ölməz sənətkar, görkəmli şəxsiyyət. Bakı, 14 aprel 2003

Quliyev İ. Milli musiqimizlə döyünən sənətkar ürəyi Musiqi dünyası, 1-2 2007

Paşayeva Y. Əyrasiyab Bədəlbəyli və Azərbaycan xalq musiqisi. Bakı, Nurlan, 2002.

Abduləliyev A. Üzeyir Hacıbəyov və Əfrasiyab Bədəlbəyli: məsləkdaşlar. Musiqi Dünyası, 1/2, 2007

 

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007