Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

Azərbaycan Dövlət Səs Yazıları Arxivi


 

Əfrasiyab Bədəlbəyli


"Qız qalası" baleti


GİRİŞ >>>

PROLOQ >>>

BİRİNCİ PƏRDƏ

  Giriş və Poladın səhnəsi >>>
  Gülyanağın rəqsi >>>
  Gülyanaq ilə Poladın adajiosu >>>
  Toy mərasiminin başlanması >>>
  Elçinin rəqsi >>>
  Kəndlilərin rəqsi (Şalaxo) >>>
  Gəlinin gəlişi >>>
  Gülyanağın toy rəqsi >>>
  Ümumi rəqs «Kikican» >>>
  Cahangir xanın kəndlilərlə səhnəsi >>>
  Gülyanaq ilə Cahangir xanın səhnəsi >>>
  Kəndlilərin naləsi (yalvarışı) >>>
  Cahangir xan ilə Gülyanağın adajiosu >>>
Birinci pərdənin finalı >>>

İKİNCİ PƏRDƏ

BİRİNCİ ŞƏKİL

  Giriş >>>
  Zirzəmində səhnə >>>

İKİNCİ ŞƏKİL

  Gülyanağın rəfiqələrinin variasiyası >>>
  Polad və Gülyanağın rəfiqələri ilə adajiosu >>>
  Gülyanağın variasiyası >>>
  Poladın variasiyası >>>
  Vals >>>
  Qəddar Şəddadın gəlişi (Cahangir xanın) >>>
  Gülyanaq ilə Şəddadın adajiosu >>>

ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ

  Marş >>>
  Azərbaycan qızlarının rəqsi >>>
  Gürcü rəqsi >>>
İran qızlarının rəqsi >>>
  Erməni rəqsi >>>
 

 


<<< Geriyə - Audioarxiv

 

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007