Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

  • Şəhla MAHMUDOVA. Əfrasiyab Bədəlbəyli və müasir musiqi terminologiyamız.  >>>

 

  • Cəmilə HƏSƏNOVA. Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Musiqi lüğəti”.  >>>

  • Ariz Abduləliyev. Əfrasiyab Bədəlbəylinin arxiv fondu  >>>
 
 
 
 
 
 

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007