Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map


Əfrasiyab Bədəlbəyli


"Qız qalası" baleti
GİRİŞ  
BİRİNCİ PƏRDƏ
  Kənd səhnəsi
  Gülyanağın rəqsi
  Gülyanaq ilə Poladın adajiosu
  Toy mərasiminin başlanması
  Elçinin rəqsi
  Kəndlilərin rəqsi (Şalaxo)
  Gəlinin gəlişi
  Gülyanağın toy rəqsi
  Ümumi rəqs "Kikican"
  Cahangir xanın kəndlilərlə səhnəsi
  Gülyanaq ilə Cahangir xanın səhnəsi
  Kəndlilərin naləsi (yalvarışı)
  Cahangir xan ilə Gülyanağın adajiosu
  Birinci pərdənin finalı
İKİNCİ PƏRDƏ
BİRİNCİ ŞƏKİL
  Gülyanağın rəfiqələrinin variasiyası
  Polad və Gülyanağın rəfiqələri ilə adajiosu
  Gülyanağın variasiyası
  Poladın variasiyası
  Vals
  Qəddar Şəddadın gəlişi (Cahangir xanın)
  Gülyanaq ilə Şəddadın adajiosu
İKİNCİ ŞƏKİL
  Simfonik epizod  
  Marş
  Qonaqların gəlişi  
  Azərbaycan qızlarının rəqsi
  Gürcü rəqsi
  İran qızlarının rəqsi
  Özbək rəqsi  
  Gülyanağın gəlişi  
  Saray qızlarının rəqsi  
  Gülyanağın toy rəqsi  
  Pərdənin finalı  
  Poladla Cahangir xanın təkbətək vuruşu  
  Simfonik antrakt  
 

<<< Geriyə - Videoarxiv

 

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007