Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

Əfrasiyab Bədəlbəyli


"Qız qalası" baleti

 

İştirak edənlər

Gülyanaq
Polad
Cahangir xan
Xanın arvadı
Vəzir
Aypəri
Kəndlilər, Gülyanağın rəfiqələri, Poladın dostları, saray qızları, Cahangir xanın döyüşçüləri, qonaqlar.

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007