Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

 

«Musiqi Dünyası» jurnalının elektron nəşrlər mərkəzi Əfrasiyab Bədəlbəylinin memorial saytının hazırlanmasında iştirak edən bütün təşkilatlara və şəxslərə dərin minnətdarlığını bildirir.

Layihənin rəhbəri və müəllifi:
Tariyel Məmmədov
«Musiqi Dünyası» jurnalının baş redaktoru,
sənətşünaslıq doktoru, professor


I. Təşkilatlar

1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

3. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı

4. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

5. C. Cabbarlı ad. Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi

6. S. Mümtaz ad. Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi

7. «Azərtac» - Azərbaycan Teleqraf Agentliyi

8. Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi

9. Bakı Musiqi Akademiyası

10. Azərbaycan Dövlət Səsyazıları Arxivi

11. Azərbaycan Dövlət Kino-foto Sənədləri Arxivi

12. Azərbaycan Milli Konservatoriyası

II. Yaradıcı qrup

1. Bədəlbəyli Fərhad – baş məsləhətçi, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti, professor

2. İbrahim Quliyev – Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun İcraçı direktoru

3. Abduləliyev Ariz – Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi, etnomusiqişünas

4. Rəhimiov Valeh – Azərbaycan Milli konservatoriyasının müəllimi, tarzən

5. Bayramova Alla - Azərbaycan Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinin direktoru

6. Əliyeva Fərəh - Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Musiqi sektorunun müdiri

7. Axundov Nadir - Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Musiqi və əyləncəli proqramlar redaksiyasının baş redaktoru

8. Teymurov Maarif - S. Mümtaz ad. Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru

9. Mədətov Yaqub - Azərbaycan Dövlət Səsyazıları Arxivinin direktoru

10. Nurullayeva Nuridə - C. Cabbarlı ad. Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru

11. Məmmədov Gündüz - C. Cabbarlı ad. Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin kiçik elmi işçisi

12. Höcətova Sevil - «Azərtac» Teleqraf agentliyinin katiblik və sorğu məlumat şöbəsinin müdiri

13. Fişeva Nina Qriqoryevna – Azərbaycan Dövlət Kino-foto Sənədləri Arxivin müdiri

14. Səfərov İbrahim - Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Fond və Operativ fonoteka şöbəsinin müdiri

15. Mahmudova Şəhla – Bakı Musiqi Akademiyasının magistratura şöbəsinin dekanı, sənətşünaslıq namizədi

16. Kazımov Nazim - A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecinin müdiri

III. «Musiqi Dünyası»nın elektron nəşrlər mərkəzinin mütəxəssisləri:

1. Məmmədov Tariyel – elektron nəşrlər mərkəzinin rəhbəri, sənətşünaslıq doktoru, professor,

2. Cahangirova Alina – veb-dizayner

3. Həsənova Cəmilə – məsul redaktor, sənətşünaslıq namizədi

4. Hüseynzadə Sevda – tərcüməçi

5. Tişakova İrina – sayt menecer

6. Karpova Diana – html-koder

7. Podzvezdov Dmitri - proqramçı

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007