Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

Azərbaycan Televiziyası və Radiosu qapalı səhmdar cəmiyyəti


Tərtibatçı Fond və Operativ fonoteka şöbəsinin müdiri: İbrahim Səfərov


Bəstəkar - Əfrasiyab Bədəlbəyli


Fərhad və Şirin pyesindən mahnı (Olsun) 

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Səməd Vurğun  Şövkət Ələkbərova  Yelena Mustafayeva (f-no) 2.55 45456 75-08-14

Fərhad və Şirin pyesindən Ozanın mahnı

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Səməd Vurğun Şövkət Ələkbərova  Əhməd Bakıxanov XÇA ans.  2.20 9988 55-05-28

Miniatürlər

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Simf.ork. Əfrasiyab Bədəlbəyli Simf.ork. 4.40 3739 53-08-15

Nəsimi oxuyarkən-Simfonik freska

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Simf.ork.  Əli Cavanşir  Simf.ork. 16.30 43883 73-09-10

Nizami operasından

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Fatma Muxtarova    Simf.ork. 6.00 9292  

Nizami operasından Azranın ariyası

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Rəhilə Cabbarova Z.Əliyeva (f-no) 4.40 13850 57-06-20

Nizami operasından Əzra-əzra xoru

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Ağababa Bünyadzadə   Simf.ork. 2.35 9287

Nizami operasından Əzra-əzra xoru (1-ci pərdə)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Qadın xoru Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 2.32 16764 59-10-19

Nizami operasından Əzranın ariozası

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fatma Muxtarova  Simf.ork. 3.55 9291

Nizami operasından Əzranın ariozası (1-ci pərdə)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fatma Muxtarova  Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 3.50 16760 59-10-19

Nizami operasından Əzranın elegiyası (4-cü pərdə)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fatma Muxtarova  Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 3.50 16760 59-10-19


<<< Geriyə / Bəstəkar / Dirijor
 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007