Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

Azərbaycan Televiziyası və Radiosu qapalı səhmdar cəmiyyəti


Tərtibatçı Fond və Operativ fonoteka şöbəsinin müdiri: İbrahim Səfərov


Bəstəkar - Əfrasiyab Bədəlbəyli


Nizami operasından Hökmdarın ariozası (2-ci pərdə)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Ağababa Bünyadzadə Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 2.10 924 50-05-29

Nizami operasından Nizaminin 2-ci ariya

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Bülbül Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 4.10 46367 57-12-30

Nizami operasından Nizaminin 2-ci ariyası (1-ci pərdə)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Bülbül   Simf.ork. 4.22 916 50-04-25

Nizami operasından Nizaminin ariyası

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Bülbül Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 3.42 46368 57-12-30
  Bülbül   Simf.ork. 4.10 9299  
  Bülbül    Simf.ork. 3.52 4055 50-10-27

Nizami operasından Nizaminin ariyası (1-ci pərdə)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Bülbül Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 3.46 936 50-05-30

Nizami operasından Nizaminin mədhiyyəsi

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Bülbül    Simf.ork. 2.20 3362 50-04-25

Nizami operasından Nizaminin odasi

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Bülbül Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 2.18 46365 77-12-30
  Bülbül   simf.ork. 2.25 4056 52-07-08

Nizami operasından Qızıl Arslanın ariyası

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Ağababa Bünyadzadə  Simf.ork. 2.10 9293

Nizami operasından Rənanın balladası

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fatma Muxtarova  Simf.ork. 2.35 9296

Nizami operasından Tavuslar xoru

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Xor Simf.ork 8.00 9288


<<< Geriyə / Bəstəkar / Dirijor
 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007