Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

Azərbaycan Televiziyası və Radiosu qapalı səhmdar cəmiyyəti


Tərtibatçı Fond və Operativ fonoteka şöbəsinin müdiri: İbrahim Səfərov


Dirijor - Əfrasiyab Bədəlbəyli


Bahadur və Sona operası 

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Süleyman Ələsgərov Şıxəli Qurbanov Solistlər və xor ADOBT-n simf.ork  82.35 29980a 62-03-22

Bəh-bəh 

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Xalq Xalq Sara Qədimova  XÇA ans.  2.19 8249 54-11-22
Xalq Xalq Sara Qədimova  XÇA ans.  2.17 106 51-04-13

Dəli ceyran 

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Xalq Xalq  Şövkət Ələkbərova  XÇA ans.  3.20 12709 56-12-22

Əsli və Kərəm operasından Kərəm ilə Sofinin səhnəsi (1-ci pərdə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Üzeyir Hacıbəyov   Kamil Hüseynov ADOBT-n simf.ork  4.20 31073 65-02-05
Üzeyir Hacıbəyov   Əli Mehdiyev ADOBT-n simf.ork  4.20 31073 65-02-05

Əsli və Kərəm operasından Keşişin monoloqu (2-ci pərdə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Üzeyir Hacıbəyov   Qafar Əliyev ADOBT-n simf.ork  0.55 31071 65-02-05

Humayun muğamı

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Xalq Xalq XÇA ans.  XÇA ans.  6.50 80  

Miniatürlər

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Simf.ork. Simf.ork. 4.40 3739 53-08-15

Nərgiz operasından Yallı

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Müslüm Maqomayev   Orkestr  Orkestr 2.20 9303  

Nizami operasından Əzra-əzra xoru (1-ci pərdə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Qadın xoru ADOBT-n simf.ork  2.32 16764 59-10-19

Nizami operasından Əzranın ariozası (1-ci pərdə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Fatma Muxtarova ADOBT-n simf.ork  3.50 16760 59-10-19

Nizami operasından Əzranın elegiyası (4-cü pərdə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Fatma Muxtarova ADOBT-n simf.ork  5.50 16763 59-10-19

 


<<< Geriyə / Bəstəkar / Dirijor
 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007