Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

Azərbaycan Televiziyası və Radiosu qapalı səhmdar cəmiyyəti


Tərtibatçı Fond və Operativ fonoteka şöbəsinin müdiri: İbrahim Səfərov


Bəstəkar - Əfrasiyab Bədəlbəyli


Qız qalası baletindən Gülyanağın variasiyaları

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  ADOBT-n simf.ork Simf.ork. 1.45 3369 53-06-10

Qız qalası baletindən Özbək rəqsi

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYYƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Simf.ork Simf.ork. 3.30 10393 55-12-22

Qız qalası baletindən Proloq

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Simf.ork. Simf.ork. 12.40 44968

Qız qalası baletindən Rəfiqələrin variasiyası

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
ADOBT-n simf.ork ADOBT-n simf.ork 1.43 14321

Qız qalası baletindən rəqs

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  XÇA ork.  Səid Rüstəmov XÇA ork.  3.20 7844 53-05-14

Qız qalası baletindən Vals

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  ÜİTVvəR-nun XÇA ans. Faiq Mustafayev ÜİTVvəR-nun XÇA ans. 3.50 41106 71-03-15

Qız qalası baletindən variasiya

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  ADOBT-n simf.ork    ADOBT-n simf.ork  1.00 3370 53-06-10
  ÜİTVvəR-nun XÇA ork. Faiq Mustafayev ÜİTVvəR-nun XÇA ork. 4.25 41105 71-03-15

Qız qalası baletinin montajı

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  ADOBT-n simf.ork  Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork  90.10 18415 1959

Rənanın balladası

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Sona Aslanova   Yelena Mustafayeva (f-no) 3.10 39613 69-04-15

Söyüdlər ağlamaz operasından (ümumi səs: 20.35)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Simf.ork.   Simf.ork. 3.00 45345 (3) 75-06-12
    Simf.ork. 2.45 45345 (2) 75-06-12
  Lütfiyar İmanov   Simf.ork. 6.45 45345 (4) 75-06-12

Söyüdlər ağlamaz operasından (ümumi səs: 20.35)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Simf.ork.   Simf.ork. 1.30 45345 (1) 75-06-12

SÖyüdlər ağlamaz operasından Monoloq və ölümqabağı Vüqarın ariyası (ümumi səs: 20.35)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Lütfiyar İmanov   Simf.ork. 7.15 45345 (5) 75-06-12

Yaşar pyesindən Yaqutun mahnısı

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Cəfər Cabbarlı Şövkət Ələkbərova    XÇA ans.  3.10 1573 56-05-08<<< Geriyə / Bəstəkar / Dirijor
 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007