Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

Azərbaycan Televiziyası və Radiosu qapalı səhmdar cəmiyyəti


Tərtibatçı Fond və Operativ fonoteka şöbəsinin müdiri: İbrahim Səfərov


Bəstəkar - Əfrasiyab Bədəlbəyli


Nizami operasından xor və rəqslər (2-ci pərdə)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
ADOBT-n xoru Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 7.49 16762 59-10-19

Od gəlini pyesindən mahnı (Mən bir solmaz yarpağam ki...)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Cəfər Cabbarlı Şövkət Ələkbərova  Yelena Mustafsyeva (f-no) 3.35 45455 75-08-14

Od gəlini pyesindən Solmazın mahnısı

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Əliağa Quliyev (tar)   Ins.ans. 4.04 10105-s 90-06-19
Cəfər Cabbarlı Nərminə Məmmədova Əliağa Quliyev XÇA ans 5.10 10808 56-02-03
Cəfər Cabbarlı Sara Qədimova  Səid Rüstəmov XÇA ans 4.25 916 54-02-08

Qız qalası baleti

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  ADOBT-n simf.ork. Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 107.25 18448 1963

Qız qalası baletindən

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  Akif İskəndərov   V.Matuşkin (f-no) 6.00 44052 73-10-05

Qız qalası baletindən 4-cü Pərinin variasiyası

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  ADOBT-n simf.ork.   ADOBT-n simf.ork. 0.57 14325  

Qız qalası baletindən Adajio

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
ÜİTVvəR-nun XÇA ans. Faiq Mustafayev ÜİTVvəR-nun XÇA ans. 4.25 41104 71-03-15

Qız qalası baletindən Adajio (2 -ci pərdə)

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  ADOBT-n simf.ork.  Əfrasiyab Bədəlbəyli ADOBT-n simf.ork. 5.55 14324  

Qız qalası baletindən Gülyanağın rəqsi

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Simf.ork. Əfrasiyab Bədəlbəyli Simf.ork. 3.40 10394 55-12-22
  Simf.ork. Niyazi Simf.ork. 3.45 43227 72-11-29

Qız qalası baletindən Gülyanağın variasiyaları

ŞAİR İFAÇI B/R DİRİJOR MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
  ADOBT-n simf.ork.   ADOBT-n simf.ork. 1.50 14320  


<<< Geriyə / Bəstəkar / Dirijor
   

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007