Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

Azərbaycan Televiziyası və Radiosu qapalı səhmdar cəmiyyəti


Tərtibatçı Fond və Operativ fonoteka şöbəsinin müdiri: İbrahim Səfərov


Dirijor - Əfrasiyab Bədəlbəyli


Nizami operasından Hökmdarın ariozası (2-ci pərdə) 

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Ağababa Bünyatzadə ADOBT-n simf.ork 2.10 924 50-05-29

Nizami operasından Nizaminin 2-ci ariya 

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Bülbül ADOBT-n simf.ork  4.10 46367 57-12-30

Nizami operasından Nizaminin ariyası 

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Bülbül ADOBT-n simf.ork  3.42 46368 57-12-30

Nizami operasından Nizaminin ariyası  (1-ci pərdə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Bülbül ADOBT-n simf.ork  3.46 936 50-05-30

Nizami operasından Nizaminin odası

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Bülbül ADOBT-n simf.ork  2.18 46365 77-12-30

Nizami operasından xor və rəqslər (2-ci pərdə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   ADOBT-n simf.ork  ADOBT-n simf.ork  7.49 16762 59-10-19

Qəmərcan

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Xalq Xalq Əbülfət Əliyev Az-n Döv. komitəsinin ans. 1.57 811 51-06-05

Qız qalası baleti

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   ADOBT-n simf.ork  ADOBT-n simf.ork  107.25 18448 1963

Qız qalası baletindən Adajio (2-ci pərdə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   ADOBT-n simf.ork  ADOBT-n simf.ork  5.55 14324  

Qız qalası baletindən Gülyanağın rəqsi

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   Simf.ork. Simf.ork. 3.40 10394 55-12-22

Qız qalası baletinin montajı

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Əfrasiyab Bədəlbəyli   ADOBT-n simf.ork  ADOBT-n simf.ork  90.10 18415 1959

Şah İsmayıl operası

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Müslüm Maqomayev   ADOBT-n solistləri və xoru  ADOBT-n simf.ork  120.05 14244 1958

 


<<< Geriyə / Bəstəkar / Dirijor
 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007