Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

Azərbaycan Televiziyası və Radiosu qapalı səhmdar cəmiyyəti


Tərtibatçı Fond və Operativ fonoteka şöbəsinin müdiri: İbrahim Səfərov


Dirijor - Əfrasiyab Bədəlbəyli


Sevil operasından 1-ci pərdədən Gülüşün ariozası 

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Rəhilə Cabbarova ADOBT-n simf.ork 2.05 4982 59-01-12

Sevil operasından 1-ci pərdədən Sevilin ariozosu

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Vera Abışeva ADOBT-n simf.ork  3.15 4976 59-01-12

Sevil operasından 2-ci pərdədən Taftanın mahnısı

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Şəfiqə Qasımova ADOBT-n simf.ork  1.50 4975 59-01-12

Sevil operasından 3-cü hissəsin finalı

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Rəşid Behbudov ADOBT-n simf.ork  7.35 4972 59-01-12

Sevil operasından 4-cü pərdədən Gülüşün balladası

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Rəhilə Cabbarova ADOBT-n simf.ork  3.25 4977 59-01-12

Sevil operasından Atakişinin balladası

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Ağababa Bünyatzadə  ADOBT-n simf.ork  1.55 4973 59-01-12

Sevil operasından Balaşın ariyası

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Rəşid Behbudov ADOBT-n simf.ork  6.20 4981 54-01-12

Sevil operasından duet və səhnə

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Rəşid Behbudov ADOBT-n simf.ork  6.27 4970 59-01-12

Sevil operasından final (4-cü hissə)

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Cavanşir Qafarov Simf.ork. 2.10 4971 54-01-12
Fikrət Əmirov   Xanlar Haqverdiyev Simf.ork. 2.10 4971 54-01-12
Fikrət Əmirov   Rəhilə Cabbarova  Simf.ork. 2.10 4971 54-01-12

Sevil operasından pionerlərin mahnısı və uşaqların rəqsi

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Rəhilə Cabbarova  ADOBT-n simf.ork 3.04 49 54-01-12

Sevil operasından Sevilin laylası

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Fikrət Əmirov   Vera Abışeva ADOBT-n simf.ork  3.31 4978 59-01-12

Süsən sümbül

BƏSTƏKAR ŞAİR İFAÇI MÜŞAYİƏTÇİ SƏS NÖMRƏ TARİX 
Xalq Xalq Xalq XÇA ans.  2.12 1236 52-04-13


<<< Geriyə / Bəstəkar / Dirijor
 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007